No results for [[query]]
  • GFM Tele Jib
  • GFM Tele Jib Click to zoom
Loading...

GFM Jib
GFM Jib
GFM Mini Jib
GFM Mini Jib
GFM Tele Jib
GFM Tele Jib
GFM Baby Jib
GFM Baby Jib
Weight 42 kg / 92 lb 17 kg / 37 lb 25 kg / 55 lb 15.8 kg / 34.8 lb
Length 139 - 188 cm / 54.7 - 74 " 82 cm / 32.3 " 103 - 156 cm / 40.6 - 61.4 " 45 cm / 17.7 "
Maximum weight support 40 kg / 88 lb extended 60 kg / 132 lb retracted 30 kg / 66 lb 30 kg / 66 lb extended 45 kg / 99 lb retracted 30 kg / 66 lb
Weight
Length
Maximum weight support
42 kg / 92 lb
139 - 188 cm / 54.7 - 74 "
40 kg / 88 lb extended 60 kg / 132 lb retracted
17 kg / 37 lb
82 cm / 32.3 "
30 kg / 66 lb
25 kg / 55 lb
103 - 156 cm / 40.6 - 61.4 "
30 kg / 66 lb extended 45 kg / 99 lb retracted
15.8 kg / 34.8 lb
45 cm / 17.7 "
30 kg / 66 lb

Share

This item has been added to your quote